סך כמות המנויים שיכנסו למתחם (כולל בעל המנוי הנרשם כמצהיר בטופס זה)

בחתימה על טופס זה:

  1. אני מצהיר\ה כי אינני מחוייב/ת להיות בבידוד לפי הוראות החוק.
  2. אני מצהיר\ה כי במהלך השבוע האחרון ועד היום (כולל) נערכו לי ולכל בני משפחתי שיכנסו עימי למתחם בדיקות למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום הגוף אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס.
  3. אני מצהיר\ה כי אני ובני משפחתי שיכנסו עימי למתחם אינם משתעלים וכן כי לא מראים תסמינים של קשיים בנשימה (למעט שיעול הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה).
  4. אני מצהיר\ה כי אני ובני משפחתי שיכנסו עימי למתחם לא היינו במגע קרוב לחולה קורונה בשבועיים האחרונים.

הנני מאשר ומתחייב כי ידוע לי שהוראות משרד הבריאות מחייבות חבישת מסכות בשטח הגן, וכמו כן יש לשמור על ריחוק חברתי.
חל איסור מוחלט להיכנס לשטח הבריכה באם המציל או מנהל הבריכה לא יאפשר זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
הנני מתחייב למלא אחר הוראות אלו.
חל איסור להכניס מערכות הגברה למתחם.
לאורחי חניון הקמפינג יש לשמור על שקט מוחלט החל משעה 22:30 בלילה ובין השעות 14-16 ואין להפעיל מוסיקה כלל.
הנני מתחייב לפעול לפי הנחיות התו הסגול של  לינת שטח: מחויבת שמירת מרחק של 10 מטר בין אוהל לאוהל  והצפיפות המותרת עומדת על 15 מ"ר לאדם.
הלינה מותרת רק במסגרת המשפחות הגרעיניות, ועד 2 משפחות יחד בלבד.
יש להימנע מהתקהלות.
חובה לעטות מסיכה בכל עת במרחב הציבורי.
אין להשתמש בברזיות.
אין להשתמש במתקני מצלה (מנגל) משותפים.  באזורים המאושרים לכך, מותר להשתמש במצלה אישי שהבאתם עמכם.
אכילה בשטח החניון מותרת רק באזור המותר לכך ובהפרדה של 2 מטרים לפחות בין משפחה למשפחה.
במיקרה של קנס אכיפה ע'י הרשויות עקב אי מילוי  ההוראות הנני מתחייב לשלם את הקנסות שיוטלו עלי ולשפות את בעל העסק על כל קנס שיחול עליו או על העסק שבבעלותו בעקבות אי מילוי ההוראות.

למשכירי הבריכה לקבוצה או שבט משפחתי:
אני מצהיר שאני משכיר את מתחם בריכת מסילת ציון ואשמור ואקפיד על מילוי כל הנחיות התו הסגול כגון חבישת מסיכות, שמירת ריחוק חברתי, שמירת הגיינה, איסור התקהלויות וכל ההנחיות של התו הסגול לבריכות שחייה פריט רישוי 7.1.א' ולחניון קמפינג פריט רישוי 7.1 ה'
במקרה של קנס אכיפה ע'י הרשויות עקב אי מילוי  ההוראות הנני מתחייב לשלם את הקנסות שיוטלו עלי ולשפות את בעל העסק על כל קנס שיחול עליו או על העסק שבבעלותו בעקבות אי מילוי ההוראות.

 

 

Browser not supported