סך כמות המנויים שיכנסו לבריכה (כולל בעל המנוי הנרשם כמצהיר בטופס זה)

בחתימה על טופס זה:

  1. אני מצהיר\ה כי אינני מחוייב/ת להיות בבידוד לפי הוראות החוק.
  2. אני מצהיר\ה כי במהלך השבוע האחרון ועד היום (כולל) נערכו לי ולכל בני משפחתי שיכנסו עימי למתחם בדיקות למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום הגוף אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס.
  3. אני מצהיר\ה כי אני ובני משפחתי שיכנסו עימי למתחם אינם משתעלים וכן כי לא מראים תסמינים של קשיים בנשימה (למעט שיעול הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה).
  4. אני מצהיר\ה כי אני ובני משפחתי שיכנסו עימי למתחם לא היינו במגע קרוב לחולה קורונה בשבועיים האחרונים.

הנני מאשר ומתחייב כי ידוע לי שהוראות משרד הבריאות מחייבות חבישת מסכות בשטח הגן, וכמו כן יש לשמור על ריחוק חברתי.
חל איסור מוחלט להיכנס לשטח הבריכה באם המציל או מנהל הבריכה לא יאפשר זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
הנני מתחייב למלא אחר הוראות אלו.
חל איסור להכניס מערכות הגברה למתחם.
לאורחי חניון הקמפינג יש לשמור על שקט מוחלט החל משעה 22:30 בלילה ובין השעות 14-16 ואין להפעיל מוסיקה כלל.
במיקרה של קנס אכיפה ע'י הרשויות עקב אי מילוי  ההוראות הנני מתחייב לשלם את הקנסות שיוטלו עלי ולשפות את בעל העסק על כל קנס שיחול עליו או על העסק שבבעלותו בעקבות אי מילוי ההוראות.

 

 

Browser not supported